LA BORNE SACREE

in Meures

champagne 52 meures borne sacree 2.
champagne 52 meures borne sacree 1.
  • La Borne de Terre Sacrée was een idee van beeldhouwer Gaston Deblaize. Begin 1927 besloot deze oud-strijder van het 356e Infanterieregiment een tastbare herinnering van de op het slagveld gesneuvelde soldaten te scheppen.

    Hij maakte zeven stenen, die elk de aarde bevatten van alle slagvelden uit de Eerste Wereldoorlog. De steen van Meures - de woonplaats van Gaston Deblaize waar hij in 1935 overleed - werd op 31juli 1932 onthuld.
Diensten